Københavns Kommunes logo

Sundhedsfremmepolitik

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune.

Københavns Kommune ønsker at fremme et sundt arbejdsliv på kommunens arbejdspladser. Sundhed handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, og om at have ressourcer til at leve et godt liv.

Sundhedsfremme skal understøtte Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads karakteriseret ved høj trivsel, lavt sygefravær og effektiv opgaveløsning. Det skal gøres nemt for de ansatte at have et sundt arbejdsliv, både til gavn for den enkelte og til gavn for arbejdspladsen som helhed.

Du kan se København Kommunes Sunhedsfremmepolitik under vedhæftede dokumenter nedenfor. 

 

Charlotte Kjær