Københavns Kommunes logo

Kommunen som helhed

Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) er det øverste udvalg for samarbejde og udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen.

CSO varetager opgaver inden for samme områder som forvaltningernes hovedsamarbejdsorganer, når der er tale om forhold, der vedrører to eller flere forvaltninger. CSO drøfter dog ikke arbejdsmiljø.

Der er indgået en særlig aftale om oprettelse af CSO, som kan findes under dokumenter nederst på siden.

Kernen i CSO’s drøftelser er:

  • Budgettet og dets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  • Fælles politikker på personalepolitiske område
  • Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Medlemmer af CSO

Repræsentanter for kommunen

Adm. dir. Søren Hartmann Hede, ØKF

Dir. Mads Grønvall, ØKF

Kst. adm. dir. Marianne Becker Andersen, BIF

Adm. dir. Tobias Børner Stax, BUF

Adm. dir. Søren Tegen Pedersen, KFF

Adm. dir. Mikkel Boje, SOF

Adm. dir. Katja Kayser, SUF

Adm. dir. Søren Wille, TMF

Repræsentanter for organisationerne

Formand Britt Petersen, FOA-LFS

Formand Katrine Fylking, Københavns Lærerforening

Fuldmægtig, FTR for AC i KK Tania Karpatschof

Næstformand Yee Mei Yip Bargejani, FOA/KLS

Faglig sekretær Maria Kim Konstantinidou, FOA/SoSu

Næstformand Steen Vadgaard, FOA 1

Næstformand Karla Kirkegaard, HK/Kommunal Hovedstaden

Gruppeformand Rasmus Bredde, 3F BJMF

Kredsformand Lars Petersen, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Formand Henriette Brockdorff, BUPL – Hovedstaden

Kredsformand Kristina Helen Robins, Dansk Sygeplejeråd

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev, Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Søren Riis Mikkelsen