Københavns Kommunes logo

Nyuddannede

Er du ny på eller vendt tilbage til arbejdsmarkedet kan du søge om at bruge op til 8,3 indefrosne dage i overgangsperioden.

Er du ny på arbejdsmarkedet – eller vendt tilbage til arbejdsmarkedet – kan du bruge op til 8,3 indefrosne dage (de såkaldte fondsferiedage) i perioden den 1. maj til den 30. september 2020. Dette gælder dog kun, hvis du i 2019 har optjent mindre end 8,3 feriedage. Det sikrer, at nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet, der er startet i 2019, har op til 16,64 betalte feriedage i overgangsåret og kan holde betalt sommerferie som alle andre lønmodtagere.

Det er alene Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler, der behandler sager om udbetaling af de førnævnte fondsferiedage. Har du derfor spørgsmål til udbetaling fra fonden, skal du rette henvendelse til denne eller din faglige organisation.

Personer, som træder ind på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie.

Jeg er nyuddannet og starter nyt job den 1. januar 2019. Hvilke regler gælder?

Du optjener ferie efter de nuværende ferieregler i perioden den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Ferien kan holdes fra den 1. maj 2020 og til den 30. september 2020. 

Jeg er nyuddannet og starter nyt job den 1. august 2019. Hvilke regler gælder?

Du kan holde op til 10,38 betalte feriedage:

  • 2,08 dage, som du når at optjene, inden overgangsperioden træder i kraft den 1. september
  • 8,3 dage kan du søge om at afholde som fondsferiedage i perioden den 1. maj til den 30. september 2020 (indefrosne dage som du har optjent i overgangsordningen fra den 1. september til den 31. december 2019).

Derudover har du mulighed for at afholde ferie for egen regning efter aftale med din chef. Pr. den 1. september 2020 overgår du til den nye ferieordning med samtidighed.

Jeg er nyuddannet og starter nyt job den 1. september 2020. Hvilke regler gælder?

Du optjener og kan afholde betalt ferie med det samme, da den nye ferieordning er trådt i kraft den 1. september 2020.