Københavns Kommunes logo

Mangfoldighed og ligestilling

Læs om Københavns Kommunes arbejde med ligestilling.

Københavns Kommune arbejder med ligestilling.

Det betyder, at vi værdsætter medarbejdernes forskelligheder og sætter pris på de perspektiver, de hver især kan bidrage med på baggrund af deres køn, alder, race, religion, etniske oprindelse, seksuelle orientering, uddannelse, personlighed og livsopfattelse.

Den enkelte medarbejder anerkendes for sine særlige evner og kompetencer. Det bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fremmer effektivitet i opgaveløsningen og giver bedre service over for borgerne.

Selv om Københavns Kommunes samlede indsats for at afskaffe barrierer og fremme ligestilling har afsæt i en bred mangfoldighedstilgang, yder Københavns Kommune en særlig indsats inden for kønsmæssig ligestilling. Vores erfaringer viser, at der stadigvæk er behov for at tackle bestemte problemstillinger med en målrettet indsats.

Kontakt

Søren Riis Mikkelsen