Københavns Kommunes logo

Indefrysningsordning

Den ferie du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt.

Fordi samfundsøkonomien ikke kan holde til, at vi skal afholde eller have udbetalt ferie op til ti uger på ét år, indføres der en overgangsordning med indefrysning. Indefrysningen indebærer, at den ferie du har optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver indefrosset eller tilbageholdt, til du forlader arbejdsmarkedet.

Dog, på grund af Covid-19 og de usædvanlige omstændigheder, som pandemien har medført, har regeringen og flere partier besluttet, at det er muligt at få udbetalt op til tre uger af de indefrosne feriemidler før tid.

Det er ikke Københavns Kommune, der administrerer de indefrosne feriemidler og spørgsmål herom skal rettes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

De indefrosne feriemidler svarer til den ferie, som du har optjent i perioden den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020. Hvis du har optjent feriepenge i perioden den 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan du få udbetalt op til 3 ugers ferie senest oktober 2020. Resten af de feriepenge du optjener i overgangsåret, får du først udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Hvad sker der med de feriemidler, jeg har optjent i overgangsperioden?

Det er lovbestemt, at al den ferie du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal indefryses eller tilbageholdes, indtil du forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler skal forvaltes og administreres. Til det formål bliver der oprettet en særlig fond; Lønmodtagernes Feriemidler.

Da KK ikke administrerer udbetalingen af midlerne i fonden, kan KK heller ikke vurdere, hvorvidt du har ret til at få udbetalt disse midler. Spørgsmål skal derfor rettes til de faglige organisationer eller til Lønmodtagernes Feriemidler.

Jeg er tjenestemand, bliver mine feriemidler også indefrosset? 

Ja, der gælder de samme regler for tjenestemænd, som for de øvrige ansatte i forbindelse med indefrysningen af ferien.

Hvor meget har jeg til gode i indefrosne feriemidler?

De indefrosne feriemidler svarer til den ferie, som du optjener i perioden den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020. Københavns Kommune indberetter det konkrete beløb i slutningen af august, og du vil derefter kunne få oplysninger om det via fonden Lønmodtagernes Feriemidler.