Københavns Kommunes logo

Elever

Ferierettigheder for elever med uddannelsesaftale er efter lov om erhvervsuddannelser omfattet af § 42 i nugældende ferieaftale.

På det kommunale arbejdsmarked er ferierettigheder for elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser omfattet af § 42 i nugældende ferieaftale. Overgangsordningen omfatter imidlertid også elever i kommunen. Elever, der tiltræder i perioden den 1. maj til den 30. juni 2020, vil derfor i udgangspunktet have ret til 16,64 betalte feriedage. Disse dage kan benyttes i perioden den 1. maj til den 30. september 2020. Hvis de 16,64 feriedage ikke er afholdt inden den 31. august 2020 – eller de ikke inden dette tidspunkt er aftalt eller varslet til afholdelse i september 2020 – mister man disse feriedage. Hvis årsagen til den manglende afholdelse skyldes en lovlig feriehindring, gælder der dog særlige regler. I tillæg til de 16,64 dage, har elever, der er tiltrådt i førnævnte periode, også ret til 6. ferieuge (5 betalte feriedage, som kan benyttes i perioden den 1. maj 2020 til den 30. april 2021).