Københavns Kommunes logo

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om undersøgelsen. Klik på spørgsmålet for at læse svaret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvorfor medarbejdere på velfærdsområderne vælger Københavns Kommune til som arbejdsplads, hvorfor mange medarbejdere vælger at blive i Københavns Kommune i mange år, og hvorfor nogle medarbejdere vælger at forlade Københavns Kommune som arbejdsplads.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større arbejde, som skal munde ud i en personalepolitisk redegørelse i sommeren 2022.

I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi nuværende og tidligere ansatte om årsagerne til, at de enten arbejder i Københavns Kommune eller har forladt et job i Københavns Kommune.

Hvad skal resultaterne bruges til?

Københavns Kommune vil bruge resultaterne fra undersøgelsen til at pege på initiativer, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne med at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere i jobs på de store velfærdsområder.

Resultaterne vil indgå i en større redegørelse, der er færdig i sommeren 2022.

Hvad handler spørgeskemaet om?

I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi nuværende og tidligere medarbejdere om årsagerne til, at de enten arbejder i Københavns Kommune eller har forladt et job i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har modtaget ekstern bistand fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til at udarbejde spørgsmålene, som bruges i undersøgelsen.

Det er Københavns Kommune selv, der står for at udsende undersøgelsen, indsamle besvarelser og afrapportere resultaterne

Spørgeramme til nuværende medarbejdere

Nedenfor finder du undersøgelsens spørgsmål til nuværende medarbejdere:

For nytiltrådte medarbejdere i Københavns Kommune, indledes spørgeskemaet med nogle få spørgsmål om medarbejderens tidligere arbejdsmarkeds- og jobsituation. Det gælder eksempelvis sektor, branche og arbejdstid.

For nytiltrådte medarbejdere følger herefter et par spørgsmål, som handler om, hvordan medarbejderen har oplevet rekruttering og opstart i jobbet.

Herefter følger to generelle tilfredshedsspørgsmål om jobbet i Københavns Kommune:

 1. Vil du anbefale en ven at søge job i Københavns Kommune? (vurderingsskala)
 2. Vil du anbefale en ven at søge et job svarende til dit nuværende job i Københavns Kommune? (vurderingsskala)

Herefter følger to spørgsmål om årsagerne til, at medarbejderen arbejder i jobbet i Københavns Kommune:

Der kan være mange årsager til, at du arbejder i din nuværende stilling.  Hvad er de vigtige årsager lige nu? Vælg alle vigtige årsager, mindst 3 og gerne flere. (Valgliste, som vist nedenfor).

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads
 • Muligheden for indflydelse på mit arbejde
 • Indholdet i mit arbejde
 • Mine kompetencer og udviklingsmuligheder
 • Ledelsen på min arbejdsplads
 • Mine kolleger
 • Mine arbejdstider
 • Mine lønforhold
 • Måden min arbejdsplads håndterer seniormedarbejdere
 • Forholdet mellem den arbejdstid jeg har til rådighed og de opgaver jeg skal løse
 • Sammenhængen mellem mit arbejdsliv og mit privatliv (fx transport-, bolig-, familie- og helbredssituation)
 • Anden årsag

Nedenfor listes de årsager, du har valgt som de vigtige årsager til, at du arbejder i din nuværende stilling. Vælg hvilke tre årsager, du synes er de vigtigste for, at du arbejder i din nuværende stilling lige nu? (Valgliste).

Herefter følger to spørgsmål om årsager, der kunne få medarbejderen til at overveje ikke at arbejde i Københavns Kommune:

I Københavns Kommune vil vi gerne blive klogere på, hvad der har betydning for, om en medarbejder vælger at blive i sin stilling eller ej. Derfor vil vi gerne høre, hvilke årsager, der evt. kunne få dig til at overveje at søge væk fra din nuværende stilling. Vælg alle vigtige årsager, mindst 3 og gerne flere. (Valgliste)

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads
 • Muligheden for indflydelse på mit arbejde
 • Indholdet i mit arbejde
 • Mine kompetencer og udviklingsmuligheder
 • Ledelsen på min arbejdsplads
 • Mine kolleger
 • Mine arbejdstider
 • Mine lønforhold
 • Måden min arbejdsplads håndterer seniormedarbejdere
 • Måden min arbejdsplads håndterer krænkende adfærd
 • Forholdet mellem den arbejdstid jeg har til rådighed og de opgaver jeg skal løse
 • Sammenhængen mellem mit arbejdsliv og mit privatliv (fx transport-, bolig-, familie- og helbredssituation)
 • Et ønske om at søge nye udfordringer i et nyt job
 • At trække mig tilbage fra arbejdsmarkedet
 • Anden årsag

Nedenfor listes de årsager, du har valgt som de vigtige årsager til, at du kunne overveje at søge væk fra din nuværende stilling. Vælg hvilke tre årsager, du synes er de vigtigste for, at du kunne overveje at søge væk fra din nuværende stilling? (Valgliste)

For hver af de tre årsager, der vælges som de tre vigtigste årsager, stilles få uddybende spørgsmål:

 • Du har angivet at [valgte årsag] er én af dine 3 vigtigste årsager. I hvilken grad er du alt i alt tilfreds med dit [valgte årsag]? (vurderingsskala)
   
 • Nu vil vi høre, hvad [valgte årsag] handler om for dig. I hvilken grad er følgende vigtigt for, at du kan overveje at søge væk fra din nuværende stilling? (Efterfulgt af 3-4 eksempler på, hvad årsagen kan handle om).

Til sidst følger få uddybende spørgsmål specifikt målrettet seniormedarbejdere (dvs. 55+ år).

Til sidst følger få uddybende spørgsmål specifikt målrettet medarbejdere, som arbejder på deltid (dvs. under 37 timer).

Spørgeramme til tidligere medarbejdere

Nedenfor finder du undersøgelsens spørgsmål til tidligere medarbejdere:

For tidligere medarbejdere i Københavns Kommune, indledes spørgeskemaet med nogle få spørgsmål om medarbejderens nuværende arbejdsmarkeds- og jobsituation. Det gælder eksempelvis sektor, branche og arbejdstid.

Herefter følger to generelle tilfredshedsspørgsmål om jobbet i Københavns Kommune:

 1. Vil du anbefale en ven at søge job i Københavns Kommune? (vurderingsskala)
 2. Vil du anbefale en ven at søge et job svarende til dit seneste job i Københavns Kommune? (vurderingsskala)

For tidligere medarbejdere, som kun arbejdede kort tid i Københavns Kommune, følger herefter et par spørgsmål, som handler om, hvordan medarbejderen oplevede rekruttering og opstart i jobbet.

Herefter følger to spørgsmål om årsagerne til, at medarbejderen fratrådte jobbet i Københavns Kommune:

Der kan være mange årsager til, at du fratrådte din stilling i Københavns kommune. Hvad var de vigtige årsager? Vælg alle vigtige årsager, mindst 3 og gerne flere.

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det fysiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads
 • Muligheden for indflydelse på mit arbejde
 • Indholdet i mit arbejde
 • Mine kompetencer og udviklingsmuligheder
 • Ledelsen på min arbejdsplads
 • Mine kolleger
 • Mine arbejdstider
 • Mine lønforhold
 • Måden min arbejdsplads håndterede krænkende adfærd
 • Måden min arbejdsplads behandlede seniormedarbejdere
 • Forholdet mellem den arbejdstid jeg havde til rådighed og de opgaver jeg skulle løse
 • Sammenhængen mellem mit arbejdsliv og mit privatliv (fx transport-, bolig-, familie- og helbredssituation)
 • Jeg fratrådte min stilling for at søge nye udfordringer i et nyt job
 • Jeg trak mig tilbage fra arbejdsmarkedet
 • Min ansættelse udløb
 • Anden årsag

Nedenfor listes de årsager du har valgt som de vigtige årsager til, at du fratrådte din tidligere stilling i Københavns Kommune. Vælg hvilke tre årsager du synes var de vigtigste for, at du fratrådte din stilling i Københavns kommune?  (Valgliste)

For hver af de tre årsager, der vælges som de tre vigtigste årsager, stilles få uddybende spørgsmål:

 • Du har angivet at [valgte årsag] er én af dine 3 vigtigste årsager. I hvilken grad var du alt i alt tilfreds med [valgte årsag]? (vurderingsskala)
   
 • Nu vil vi høre, hvad [valgte årsag] handlede om for dig. I hvilken grad var følgende vigtigt for, at du fratrådte din stilling? (Efterfulgt af 3-4 eksempler på, hvad årsagen kan handle om).

Til sidst følger få uddybende spørgsmål specifikt målrettet seniorer (dvs. 55+ år).

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Undersøgelsen gennemføres som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse.

Hvis du er en del af målgruppen for undersøgelsen, vil du modtage et invitationsbrev i e-Boks med et personligt link til besvarelse. Du besvarer undersøgelsen ved at trykke på linket, hvorfra du ledes hen til et online spørgeskema.

Dit link til besvarelse er personligt og må ikke videresendes.

Hvor lang tid tager det at besvare undersøgelsen?

Det tager cirka 10-15 minutter at besvare undersøgelsen.

Hvornår er sidste frist for at besvare?

Undersøgelsen er åben for besvarelse i uge 13-16. Der er sidste frist for at besvare undersøgelsen den 19. april 2022.

Derfor er det vigtigt, at du svarer på undersøgelsen.

Et højt antal besvarelser og en god svarprocent er afgørende for kvaliteten af undersøgelsen og for undersøgelsens resultater.

Vi håber, at du vil bidrage med dine svar, og dermed hjælpe os med at blive klogere på, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde medarbejdere i vores mange forskellige typer af velfærdsjob. 

Er min besvarelse anonym?

Din besvarelse indgår i analysen sammen med alle de øvrige besvarelser. Undersøgelsens resultater afrapporteres kun for større (fag)grupper og ikke for enkelte personer eller enheder. Det betyder eksempelvis, at din leder aldrig vil kunne se eller genkende din besvarelse.

Københavns Kommune behandler undersøgelsens besvarelser fortroligt. Det betyder, at den enkelte persons besvarelse aldrig vil kunne identificeres i de resultater, som afrapporteres fra undersøgelsen.

Københavns Kommune opbevarer og behandler personoplysninger efter gældende regler. Der anvendes personoplysninger om personnummer og fornavn til at udsende invitation til deltagelse via e-Boks.

Når besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen er indsamlet, kobles de til baggrundsoplysninger om for eksempel respondentens køn, alder, anciennitet i Københavns Kommune og timetal i stillingen. Denne kobling har til formål at kunne opdele resultaterne efter baggrundsoplysninger - for eksempel aldersgruppe.

Derefter pseudonymiseres data. Det betyder, at de personoplysninger, som er brugt i forbindelse med udsendelse til e-Boks (dvs. fornavn og personnummer) slettes fra undersøgelsen, mens selve besvarelserne, som er indsamlet i undersøgelsen bevares til analyseformål (indenfor den givne slettefrist).

I afrapporteringen af resultaterne sikres det, at den enkelte persons besvarelse aldrig vil kunne identificeres. Eksempelvis, skal der være mindst fem besvarelser bag én celle i en tabel eller figur, førend resultaterne vises.

Hvem kan deltage i undersøgelsen?

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du har modtaget et invitationsbrev i din e-Boks. Invitationerne udsendes i slutningen af marts 2022.

Ansatte og tidligere ansatte i Københavns Kommune fra udvalgte faggrupper inviteres til at deltage i undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter følgende faggrupper:

 • Lærere ved folkeskoler og specialskoler
 • Pædagoger i daginstitutioner, fritidsklubber mv.
 • Øvrigt pædagogisk personale i daginstitutioner, fritidsklubber mv.
 • Socialpædagoger
 • Øvrigt pædagogisk personale på døgn- og specialområdet
 • Socialrådgivere
 • Social- og sundhedspersonale (SOSU-assistenter og -hjælpere mv.)
 • Øvrigt social og sundhedspersonale, ufaglært
 • Sygeplejersker og sundhedsplejersker

I alt inviteres omkring 20.500 nuværende ansatte og 9.700 tidligere ansatte til at besvare spørgeskemaet.

De nuværende ansatte omfatter personer, som var ansat i en stilling i Københavns Kommune indenfor én af disse faggrupper pr. ultimo februar 2022. Blandt nuværende ansatte omfatter modtagerne primært ordinært ansatte månedslønnede. Det betyder, at timelønnede, ekstraordinært ansatte, ansatte i fleksjob og elever ikke indgår.

De tidligere ansatte, som inviteres til at deltage i undersøgelsen, omfatter medarbejdere, som er fratrådt en stilling i Københavns Kommune i perioden 2019 – 2021 (til og med december).

Hvad hvis jeg ikke længere er ansat i Københavns Kommune?

Tidligere ansatte i Københavns Kommune inviteres også til at deltage i undersøgelsen.

I alt inviteres omkring 9.700 tidligere ansatte til at besvare spørgeskemaet.

De tidligere ansatte, som inviteres til at deltage i undersøgelsen, omfatter medarbejdere, som er fratrådt en stilling i Københavns Kommune i perioden 2019 – 2021 (til og med december).

Hvad hvis jeg for nyligt er blevet inviteret til at deltage i en anden undersøgelse blandt medarbejdere i Københavns Kommune?

Københavns Kommune gennemfører af og til spørgeskemaundersøgelser blandt medarbejderne. Derfor kan du have modtaget invitation til flere undersøgelser indenfor den samme periode.

I foråret 2022 gennemføres to undersøgelser – en undersøgelse om sexistisk kultur og adfærd (læs mere her) og denne undersøgelse om rekruttering og fastholdelse. De to undersøgelser er ikke ens.

Københavns Kommune opfordrer til, at man som medarbejder i Københavns Kommune deltager i begge undersøgelser.

Som tidligere medarbejder kan du derudover, i forbindelse med din fratrædelse også have modtaget invitation til at besvare et spørgeskema om din opsigelse (se nedenfor).

Hvad hvis jeg har besvaret en lignende undersøgelse?

Nogle forvaltninger i Københavns Kommune har et ”spørgeskema om ansættelse og opsigelse / spørgeskema i forbindelse med din fratrædelse” til medarbejdere, som fratræder en stilling.

Du kan derfor i forbindelse med din fratrædelse også have modtaget invitation til at besvare et spørgeskema om din opsigelse. De to undersøgelser er ikke ens, og vi håber derfor, at du vil deltage i begge undersøgelser

Københavns Kommune opfordrer derfor til, at man som tidligere medarbejder deltager i begge undersøgelser.

Hvorfor har jeg ikke modtaget en invitation til at deltage i undersøgelsen?

Hvis du indgår i målgruppen for undersøgelsen, vil du modtage din invitation via brev i e-Boks.

Det er ikke alle medarbejdere i Københavns Kommune, som er i målgruppen for undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter nuværende og tidligere ansatte indenfor udvalgte faggrupper, blandt andre: Lærere, pædagoger, pædagogisk personale, socialpædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og sundhedsplejersker.

Nuværende ansatte skal desuden være ansat med lønudbetaling fra Københavns Kommune pr. ultimo februar 2022 for at indgå i målgruppen. Tidligere ansatte skal desuden være fratrådt deres stilling i Københavns Kommune i perioden 2019 til 2021 (til og med december) for at indgå i målgruppen. Vikarer, timelønnede og ansatte på selvejende institutioner i BUF og SOF er ikke omfattet af undersøgelsen.

I alt inviteres omkring 20.500 nuværende ansatte og 9.700 tidligere ansatte til at besvare spørgeskemaet.

Hvordan behandler og opbevarer Københavns Kommune mine oplysninger?

Københavns Kommune behandler undersøgelsens besvarelser fortroligt.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Når du har besvaret spørgeskemaet, indgår dine svar i undersøgelsen.

Københavns Kommune opbevarer og behandler personoplysninger efter gældende regler. Du kan læse mere om Københavns Kommunes privatlivspolitik her: Generel privatlivspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)