Københavns Kommunes logo

Er fastholdelsesfleksjob en mulighed for mig?

En af forudsætningerne for at kunne blive godkendt til et fastholdelsesfleksjob er at man har en varig nedsættelse af arbejdsevnen. Nederst på siden er der eksempler på medarbejdere i Københavns Kommune og deres overvejelser omkring fastholdelsesfleksjob.

Et fastholdelsesfleksjob skal være den sidste mulighed, der er tilbage for, at du kan forsætte på din arbejdsplads. Inden du bliver godkendt til fastholdelsesfleksjob, er der en lang række muligheder, som du og din leder skal have afprøvet inden.

At få et fastholdelsesfleksjob betyder, at du vil blive visiteret og godkendt i forhold til de almindelige bestemmelser omkring fleksjob. Jobcenteret skal bl.a. vurdere om en funktionsnedsættelse er varig og væsentlig, så det ikke vil være muligt for dig at arbejde fuldtid igen.

Hvis din bopælskommune vurderer, at du opfylder betingelserne for et fleksjob, skal du være opmærksom på, at det vil betyde en lønnedgang for dig. Hvis dit fleksjob er på 20 timer ugentligt, vil din arbejdsplads udbetale løn for de timer, mens jobcenteret vil udbetale fleksløntilskud for de resterende timer op til det antal timer, du tidligere havde.

Du har selv hovedrollen i processen omkring fastholdelsesfleksjob

Når du og din leder er gået i gang med at finde ud af, hvordan du kan blive fastholdt som medarbejder på din arbejdsplads, handler det om at tænke ud af boksen og finde netop den løsning, som passer til dig. Det kan godt være et fastholdelsesfleksjob, men det kan også være, at du og din leder kan finde en særlig måde at skrue din arbejdsdag sammen på, som fungerer for dig og din arbejdsplads.

Uanset hvad er det vigtigt, at du selv har hovedrollen i processen. Det kan derfor være en god idé, at:

  • du har en god og tæt dialog med din TR og din faglige organisation, da de har større erfaring i forhold til fastholdelsestiltag og fastholdelsesfleksjob. Måske har de også nogle idéer til, hvordan en hverdag kan skrues sammen, så du kan blive i jobbet uden et fastholdelsesfleksjob.
  • du kontakter dit jobcenter for at høre mere om lovgivningen på området og de forskellige muligheder for støtte.
  • du overvejer om et kompetenceløft eller et uddannelsesmæssigt tiltag kan være med til at løse dine udfordringer.
  • du kontakter din egen læge for, at I i fællesskab kan drøfte udfordringerne og måske se muligheder.
  • du hurtigst muligt og altid rettidigt besvarer henvendelser fra jobcenteret.

Her kan du se nogle fiktive eksempler på, hvornår fastholdelsesfleksjob er oplagt og hvornår det ikke er oplagt. Virkelighedens sagsforløb er ofte mere komplicerede.