Københavns Kommunes logo

Retningslinjer for journalisering i Københavns Kommune

For at sikre en korrekt sagsbehandling og at der i praksis udføres god forvaltningsskik, er der særlige retningslinjer for journalisering.

Formålet med journalisering

Formålet med at journalisere er primært, at dokumenter kan identificeres, at sikre effektiv kontrol med sagsbehandlingen og at sikre at sagerne er korrekt oplyste. Journalisering fungerer dermed også som en forudsætning for korrekt behandling af klagesager og anmodninger om indsigt og agtindsigt. Således sikres grundlaget for at træffe de rette afgørelser i de enkelte sager.

Læs mere

De specifikke regler for dit individuelle ansvar for journalisering af dine sager fremgår af denne sides øvrige links eller dokumenter.