Københavns Kommunes logo

Københavns Kommunes integrationspolitik

København skal være en by,
hvor der er plads til alle.

Hvad er en integrations politik? Integrationspolitikken er visionen for, hvordan vi skaber et København, hvor alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet, uddanner sig og bliver en del af det københavnske arbejdsfællesskab, uanset hvilken baggrund man har.

København har siden 2007 haft fireårige integrationspolitikker, og den sidste politik gik fra 2015-2018. I Integrationspolitik 2019-22 har vi opstillet en række pejlemærker for integrationen i København, og hvor København skal være om fire år.