Københavns Kommunes logo

Københavns Kommunes handicappolitik

København forsøger med sin handicappolitik at sikre lige muligheder for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

København skal være en by, hvor alle byens borgere kan leve det liv, de ønsker, og hvor borgere, der føler sig hæmmet på grund af deres handicap, får mulighed for at bidrage til samfundet på lige fod med alle andre. Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en handicappolitik, der er med til at synliggøre, at Københavns Kommunes værdigrundlag gælder for alle borgere.

På den måde er vi med til at sikre, at alle byens borgere - herunder også de handicappede - sikres ens vilkår og rettigheder i mødet med samfundet. 

Københavns Kommunes handicappolitik tager både udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og i FN's standardregler om Lige Muligheder for Handicappede. Handicappolitikken skal derfor også medvirke til at fremhæve handicapaspektet i kommunens service og udvikling. 

Du kan læse politikken på linket herunder.