Københavns Kommunes logo

Politik for brug af e-mail og internet i Københavns Kommune

På denne side kan du læse mere om indholdet af København Kommunes e-mail- og internetpolitik.

Københavns Kommunes e-mail- og internetpolitik er til for at garantere, at kommunens it-systemer anvendes på en måde, der sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de informationer, systemerne indeholder. Af siden fremgår således, hvordan man som medarbejder agerer ved brug af internettet i både private sammenhænge på arbejdspladsen, i forbindelse med brug af chat og sociale netværkstjenester samt, hvordan man sikkert omgås med e-mail såvel eksternt som internt.

Ved at læse dokumentet, som findes på denne side, kan du læse mere om indholdet af Københavns Kommunes e-mail- og internetpolitik.