Københavns Kommunes logo

Overførsel og udbetaling af ferie

Kan jeg fortsat få overført min ferie til et nyt ferieår, hvis jeg ikke når at holde hele ferien i ferieafholdelsesperioden?

Ja, fra den 1. september, når den nye ferieordning træder i kraft, er det fortsat muligt at aftale overførsel af ikke afholdte ferietimer ud over 4 uger til den følgende ferieafholdelsesperiode. Hvis en sådan aftale ikke indgås, vil de ikke afholdte ferietimer udover 4 uger, som udgangspunkt og i modsætning til tidligere, automatisk blive udbetalt senest den 31. marts.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Ja, den nye ferieordning gør det muligt for dig og din leder at aftale, at du afholder betalt ferie på forskud fra den 1. september 2020. Du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at holde betalt ferie på forskud. Der er derimod tale om en gensidig aftale, som du kan indgå med din leder. Det er i sidste ende din leder, der vurderer om en sådan aftale kan indgås – herunder om det er muligt at give dig ferie på det ønskede tidspunkt ud fra en vurdering af, hvordan det passer ind i driften på arbejdspladsen.

Det er en betingelse, at den ferie, du har fået på forskud, kan optjenes inden for det samme ferieår (ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter). Du kan f.eks. i juni maksimalt holde 6,24 dages betalt ferie på forskud, da der kun er 3 måneder tilbage af ferieåret, og da du optjener 2,08 feriedage per måned.

Når du har afholdt betalt ferie på forskud, vil den ferie, som du efterfølgende optjener, blive modregnet i den ferie, som du har holdt på forskud. Du vil altså løbende ”afdrage” på den ferie, som du har afholdt på forskud. Hvis du fratræder, inden du har nået af ”afdrage” hele den ferie, som du har afholdt på forskud, vil du blive modregnet den ikke ”afdragne” ferie i din sidste løn.

Muligheden for at aftale betalt ferie på forskud gælder kun for 1.-5. ferieuge og altså ikke for den 6. ferieuge, som følger et andet regelsæt.

Regler, der gælder for alle:

  • Du har ret til at få placeret 4 ugers ferie i ferieåret (den 1. september – den 31. august). Hvis der ikke foreligger en feriehindring, skal du holde minimum 4 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden (den 1. september – den 31. december efterfølgende år). Derfor kan du med din leder kun aftale, at optjent ferie ud over 4 uger kan overføres fra en ferieafholdelsesperiode til den/de efterfølgende ferieafholdelsesperiode(r).
  • Ved opgørelsen af de 4 uger indgår overført feriehindret ferie ikke.
  • Det er kun optjent ferie, der kan aftales overført. 
  • Har du ikke afholdt 6. ferieuge inden afslutningen af afholdelsesperioden for 6. ferieuge, overføres den automatisk til efterfølgende afholdelsesperiode.

Regler for fuldtidsansatte:

  • Har du som fuldtidsansat ikke afholdt al din ferie inden ferieafholdelsesperiodens afslutning, bliver din ikke afholdte ferie ud over 4 uger automatisk udbetalt den 31. marts.
  • Ønsker du ferie ud over 4 uger overført til efterfølgende ferieår, skal du lave en konkret skriftlig aftale herom med din leder. En sådan aftale skal senest indgås den 31. december i ferieafholdelsesperioden.

Deltidsansatte og medarbejdere, som er tiltrådt en stilling i Københavns Kommune i løbet af afholdelsesperioden* er underlagt en erklæringsregel, hvis de ønsker, at ikke afholdt ferie ud over 4 uger ikke skal gå tabt.

Erklæringsregel for deltidsansatte og medarbejdere tiltrådt i løbet af afholdelsesperioden:

  • Har du ikke afholdt al din ferie inden ferieafholdelsesperiodens afslutning, bliver ferie ud over 4 uger som udgangspunkt overført til Feriefonden.
  • For at du kan få udbetalt den ikke afholdte ferie ud over 4 uger og derved undgå, at ferien går tabt, skal du skriftligt erklære, at lønnen under ferie vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at du i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser.
  • Ønsker du ferie ud over 4 uger overført til efterfølgende ferieår, skal der laves en konkret skriftlig aftale herom med din leder. En sådan aftale skal senest indgås den 31. december i ferieafholdelsesperioden. Hvis der indgås en sådan aftale, vil det ikke være nødvendigt for dig at fremsende tidligere nævnte skriftlige erklæring.

* Alle nyansatte medarbejdere, som ikke tiltræder præcis den 1. september, når ferieafholdelsesperioden begynder.

Overførsel af ferie fra miniferieåret

Hvis du den 31. august 2020 har ferie tilbage, som ikke er varslet eller aftalt afholdt i september 2020, bliver denne ferie automatisk overført til den nye ferieafholdelsesperiode. Den nye ferieafholdelsesperiode begynder den 1. september 2020. Den overførte ferie bliver omfattet af de nye regler. Du kan anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt i forbindelse med overgangen til de nye regler.